Våra regler

Regler för Morrongökarna på Ringenäs

Reglerna är upprättade 1990-07-15, reviderade och antagna 1991-10-16, 2002-12-07.


Ändring vid årsmöte 2013-12-07 avseende vinterhandicap.

Ändring gällande säsongen och årsavgiften gjord efter årsmöte 2010-12-04.

Tillägg avseende resultaträkning för lagspelet efter styrelsebeslut 2013-12-28.

Ändring avseende resultaträkning vid spel med slagmattor efter årsmöte 2016-12-05.

Ändring avseende säsongstart efter årsmöte 2017-12-02.

Ändring avseende årsavgift efter årsmöte 2017-12-02.

Ändring avseende årsavgift efter årsmöte 2019-12-07.

Tillägg att vi spelar från blå tee fr.o.m. säsongen 2020 efter beslut 2019-12-07.

Tillägg avseende särskiljning vid lika resultat i lagspelet efter årsmöte 2019-12-17.


1. Avsikt

* Trevlig samvaro på lördagsmorgonen

* Förkovra oss i golfspelets utövande


2. Krav på medlemskap

* Herrar med officiellt handicap. Nya medlemmar högst hcp 25.

* Årsavgift, 300:- SEK, betalas under januari månad.

* Deltaga på minst 10 protokollförda ronder under året.

* Ny medlem skall ha deltagit två gånger som gästspelare. Medlemskap skall godkännas

   av minst 10 ordinarie medlemmar.


3. Gästspelare

* Av medlem inbjuden spelare är välkommen att deltaga utom tävlan. Gäst deltager i

   lagtävlan.


4. Morgonsamling

* Medlemmar samlas varje snöfri lördagsmorgon under året.

* Varje förändring av exakt handicap meddelas före start.

* Lottning av starttid sker 15 minuter före första start.

   Start före officiell starttid medför uteslutning från tävlingen.

* Vi spelar i 3-bollar så långt det är möjligt

* Dagens 18-hålsslinga är den på tavlan officiella slingan.


5. Hur spelar vi?

* Svenska Golfförbundets regelhandbok och lokala regler gäller.

* Slaggolf från blå tee.

* Alla spelare för scorekort. Det förda och egna scorekorten skall kontrolleras och signeras.

   Fel på eget scorekort medför diskvalifikation.

* Handicaprevidering endast efter spel på ordinarie greener.

* Vid spel med slagmattor räknas resultatet som en vinteromgång,

* Vinterresultat ersätter vinterresultat, sommarresultat ersätter sämsta resultat.

* Vid spel på vinterbana med utslagspall och ordinarie greener räknas hcp från tee 50.

* Vid spel med vintergreener sker temporär handicapsänkning. Vinterhandicap är 50% av ordinarie

   exakt handicap.


6. Vad spelar vi om?

* Dagens bet: Alla medlemmar satsar 30 kr till den individuella tävlingen. Av potten går

  1/2 till segraren, 1/3 till tvåan och

  1/6 till 3:e bästa resultat.

* Alla, inklusive gäster, satsar ytterligare 10 kr till lagtävlingen. Lagspelet spelas som

  bästboll efter nettoresultatet inom respektive boll. Lägst lagnetto vinner.

* Vid lika resultat och lika antal spelare i bollen vinner bollen med lägst spelhandicap. Treboll vinner över fyrboll vid lika  resultat. Vid lika handicap vinner bästa inrunda. Därefter räknas bästa sex sista hål. Fortfarande lika medför lottning.


7. Säsongen

* Årets Morrongök koras i samband med sillfrukosten på julavslutningen första lördagen

   i december. Kommande års ligaspel startar samma lördag och pågår till och

   med lördagen före nästa års sillfrukost.

* Ambitionen skall vara att spela en omgång under året på främmande bana.


Halmstad 1991-10-16


Styrelsen för MORRONGÖKARNA på Ringenäs


Nils Gudmundsson     Stig Larsson     Per Biel     Mats Holmgren

(Urgökarna)