Våra regler

Regler för Morrongökarna på Ringenäs

Reglerna är upprättade 1990-07-15, reviderade och antagna 1991-10-16, 2002-12-07.


Ändring vid årsmöte 2013-12-07 avseende vinterhandicap.

Ändring gällande säsongen och årsavgiften gjord efter årsmöte 2010-12-04.

Tillägg avseende resultaträkning för lagspelet efter styrelsebeslut 2013-12-28.

Ändring avseende resultaträkning vid spel med slagmattor efter årsmöte 2016-12-05.

Ändring avseende säsongstart efter årsmöte 2017-12-02.

Ändring avseende årsavgift efter årsmöte 2017-12-02.


1. Avsikt

* Trevlig samvaro på lördagsmorgonen

* Förkovra oss i golfspelets utövande


2. Krav på medlemskap

* Herrar med officiellt handicap. Nya medlemmar högst hcp 25.

* Årsavgift, 200:- SEK, betalas under januari månad.

* Deltaga på minst 10 protokollförda ronder under året.

* Ny medlem skall ha deltagit två gånger som gästspelare. Medlemskap skall godkännas

   av minst 10 ordinarie medlemmar.


3. Gästspelare

* Av medlem inbjuden spelare är välkommen att deltaga utom tävlan. Gäst deltager i

   lagtävlan.


4. Morgonsamling

* Medlemmar samlas varje snöfri lördagsmorgon under året.

* Varje förändring av exakt handicap meddelas före start.

* Lottning av starttid sker 15 minuter före första start.

   Start före officiell starttid medför uteslutning från tävlingen.

* Vi spelar i 3-bollar så långt det är möjligt

* Dagens 18-hålsslinga är den på tavlan officiella slingan.


5. Hur spelar vi?

* Svenska Golfförbundets regelhandbok och lokala regler gäller.

* Slaggolf

* Alla spelare för scorekort. Det förda och egna scorekorten skall kontrolleras och signeras.

   Fel på eget scorekort medför diskvalifikation.

* Handicaprevidering endast efter spel på ordinarie greener.

* Vid spel med slagmattor räknas resultatet som en vinteromgång,

* Vinterresultat ersätter vinterresultat, sommarresultat ersätter sämsta resultat.

* Vid spel på vinterbana med utslagspall och ordinarie greener räknas hcp från tee 50.

* Vid spel med vintergreener sker temporär handicapsänkning. Vinterhandicap är 50% av ordinarie

   exakt handicap.


6. Vad spelar vi om?

* Dagens bet: Alla medlemmar satsar 30 kr till den individuella tävlingen. Av potten går

  1/2 till segraren, 1/3 till tvåan och

  1/6 till 3:e bästa resultat.

* Alla, inklusive gäster, satsar ytterligare 10 kr till lagtävlingen. Lagspelet spelas som

  bästboll efter nettoresultatet inom respektive boll. Lägst lagnetto vinner.

* Vid lika resultat vinner bollen med lägst spelhandicap. Vid lika handicap vinner bästa

   inrunda. Därefter räknas bästa sex sista hål. Fortfarande lika medför lottning.


7. Säsongen

* Årets Morrongök koras i samband med sillfrukosten på julavslutningen första lördagen

   i december. Kommande års ligaspel startar samma lördag och pågår till och

   med lördagen före nästa års sillfrukost.

* Ambitionen skall vara att spela en omgång under året på främmande bana.


Halmstad 1991-10-16


Styrelsen för MORRONGÖKARNA på Ringenäs


Nils Gudmundsson     Stig Larsson     Per Biel     Mats Holmgren

(Urgökarna)